iMunis eDeska

Žichovice

Úřední deska – Detail

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Žichovice za rok 2020

Značka: VV/2021 Zveřejněno od: 4.3.2021 11:48:04 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Zprávy Původce: Krajský úřad Plzeň Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 401 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Plzeň

Vyvěšeno od: 4.3.2021
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Žichovice

Vyvěšeno od: 4.3.2021
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.3.2021 11:48:04
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.