iMunis eDeska

Žichovice

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška obce Žichovice č.2/2020 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňován

Značka: VV/2020 Zveřejněno od: 7.9.2020 16:20:01 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 7.9.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.9.2020 16:20:01
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.