iMunis eDeska

Žichovice

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška obce Žichovice č.1/20, o místním poplatku komunálního odpadu

Značka: VV/2020 Zveřejněno od: 8.6.2020 16:17:17 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,8 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 8.6.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.6.2020 16:17:17
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.