iMunis eDeska

Žichovice

Úřední deska – Detail

Rozhodnutí o umístění stavby - "Fotovoltanický systém Žichovice "

Značka: 75/2010 Zveřejněno od: 23.8.2010 15:58:55 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Územní řízení Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 23.8.2010
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 23.8.2010 15:58:55
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.