iMunis eDeska

Žichovice

Úřední deska – Stav k 20. 4. 2019 05:10:14

Nalezeno 394 záznamů.Poslední změna: 10.4.2019 15:11:36

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení z VZ VV/2007 Usnes. Zastupitelstva OZ 27.9.2007   27.9.2007 2 dokumenty
Informace VV/2007 Infomace z radnice 28.11.2007   28.11.2007 neregistrovaný (PNG) (22 kB)
Mimořádná veterinární opatření - katarální horečka ovcí VV/2007 Oznámení KVS Plzeň 3.12.2007   3.12.2007 3 dokumenty
Informace VV/2007 Konání Zastupitelstva 4.12.2007   4.12.2007 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Koeficienty pro pozemky VV/2007 Oznámení 4.12.2007   4.12.2007 neregistrovaný (PNG) (44 kB)
Koeficienty pro byty VV/2007 Oznámení 4.12.2007   4.12.2007 neregistrovaný (PNG) (44 kB)
Územní rozhodnutí - Žichovice - prodloužení vodovodu 01/2008 Správní řízení 4.1.2008   4.1.2008 3 dokumenty
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu VV/2008 Výběrová řízení 10.4.2008   10.4.2008 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu Obce Žichovice VV/2008 Infomace z radnice 25.4.2008   25.4.2008 neregistrovaný (PNG) (36 kB)
Usnesení o spojení řízení 90/2008 Oznámení 25.4.2008   25.4.2008 2 dokumenty
Rozhodnutí 128/08 Oznámení Státní rostlinolékař 27.5.2008   27.5.2008 5 dokumentů
Informace VV/2008 Konání Zastupitelstva 2.6.2008   28.5.2008 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Usnesení VV/2008 Usnes. Zastupitelstva OZ 13.6.2008   13.6.2008 5 dokumentů
Usnesení VV/2008 Usnes. Zastupitelstva OZ 11.7.2008   11.7.2008 2 dokumenty
Oznámení - zahájení územního řízení - prodloužení stávající jednotné kanalizace 187/2008 Oznámení 30.7.2008   30.7.2008 2 dokumenty
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - přípojka elektro čp. 64 197/2008 Stavební řízení 13.8.2008   13.8.2008 2 dokumenty
Dražební vyhláška 196/2008 Dražební vyhlášky 19.8.2008   19.8.2008 3 dokumenty
Stanovení počtu členů okrskové volební komise VV/2008 Oznámení 19.8.2008   19.8.2008 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Dražební vyhláška 19E310/2007-33 Dražební vyhlášky Okresní soud v Klato 21.8.2008   21.8.2008 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Usnesení z jednání XI.veřejného zasedání VV/2008 Usnes. Zastupitelstva OZ 27.8.2008   27.8.2008 2 dokumenty
Jmenování zapisovatele OKVK VV/2008 Oznámení 2.9.2008   2.9.2008 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků VV/2008 Oznámení 2.9.2008   2.9.2008 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby- prodloužení stávající kanalizace 220/08 Územní řízení 3.9.2008   3.9.2008 2 dokumenty
Vypínání VV/2008 Oznámení 22.9.2008   22.9.2008 neregistrovaný (PNG) (23 kB)
Výsledka hlasování v okrsku - volby do krajských zastupitelstev VV/2008 Infomace z radnice 20.10.2008   20.10.2008 2 dokumenty
Územní rozhodnutí - ČOV 14 b.j. 266/08 Správní řízení 24.11.2008   24.11.2008 5 dokumentů
Návrh rozpočtu na rok 2009 Fin/2008 Oznámení 26.11.2008   26.11.2008 neregistrovaný (PNG) (40 kB)
Den otevřených dveří - ZŠ VV/2008 Oznámení 2.12.2008   2.12.2008 neregistrovaný (PNG) (41 kB)
Informace VV/2008 Konání Zastupitelstva 9.12.2008   9.12.2008 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Záměr pronájmu nemovitosti VV/2009 Oznámení 20.2.2009   20.2.2009 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Usnesení z veřejného zasedání OZ VV/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 26.2.2009   25.2.2009 2 dokumenty
Prodloužení úředních hodin na FÚ Sušice VV/2009 Oznámení 12.3.2009   12.3.2009 neregistrovaný (PNG) (24 kB)
Informace pro občany - nový cestovní pas VV/2009 Oznámení 12.3.2009   12.3.2009 neregistrovaný (PNG) (43 kB)
Nařízení č. 1/2009 KVS- varroáza včel VV/2009 Oznámení KVS Plzeň 27.3.2009   27.3.2009 4 dokumenty
Stanovení počtu členů volební komise VV/2009 Oznámení 3.4.2009   3.4.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správa KVSP/EPI/1026/2009 Oznámení KVS Plzeň 17.4.2009   17.4.2009 neregistrovaný (PNG) (39 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků VV/2009 Oznámení 20.4.2009   20.4.2009 neregistrovaný (PNG) (24 kB)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise VV/2009 Oznámení 25.4.2009   25.4.2009 neregistrovaný (PNG) (22 kB)
Informace VV/2009 Konání Zastupitelstva OZ 6.5.2009   6.5.2009 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
záměr prodeje pozemků VV/2009 Oznámení OZ 18.5.2009   18.5.2009 neregistrovaný (PNG) (29 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do EP VV/2009 Oznámení 22.5.2009   22.5.2009 neregistrovaný (PNG) (30 kB)
Usnesení VV/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 25.5.2009   25.5.2009 2 dokumenty
Závěrečný účet obce VV/2009 Oznámení 25.5.2009   25.5.2009 neregistrovaný (PNG) (35 kB)
Informace o konání veřejného zasedání vv/2009 Konání Zastupitelstva 4.6.2009   3.6.2009 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Výsledky hlasování v okrsku - volby do EP VV/2009 Infomace z radnice 8.6.2009   8.6.2009 3 dokumenty
Usnesení veřejného zasedání OZ VV/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 25.6.2009   21.6.2009 2 dokumenty
Usnesení státní volební komise VV/2009 Oznámení 16.9.2009   16.9.2009 neregistrovaný (PNG) (33 kB)
Záměr obce na prodej pozemku VV/2009 Záměr obce - majetek OZ 16.9.2009   16.9.2009 neregistrovaný (PNG) (19 kB)
Obecně závazná vyhláška o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu VV/2009 Obec. záv. vyhl./nař. OZ 21.9.2009   21.9.2009 neregistrovaný (PNG) (28 kB)
Usnesení OZ VZ za dne 10.9.2009 VV/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 21.9.2009   21.9.2009 4 dokumenty
Výzva ke kácení a okleštění stromoví VV/2009 Oznámení 30.9.2009   30.9.2009 neregistrovaný (PNG) (55 kB)
Informace o konání veřejného zasedání VV/2009 Konání Zastupitelstva OZ 1.10.2009   1.10.2009 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Usnesení XVII veřejného zasedání zastupitelstva obce VV/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 19.10.2009   19.10.2009 neregistrovaný (PNG) (24 kB)
Usnesení z veřejného zasedání dne 16.10.2009 vv/2009 Usnes. Zastupitelstva OZ 19.10.2009   19.10.2009 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Červeňák 205/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   15.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Červeňák 205/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   15.10.2009 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka Frieserová 206/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Frieserová 206/2009 Doruč. veř. vyhl. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Weberová 207/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Weberová 207/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Weber 208/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP Weber 208/2009 Ozn. o ulož. písemn. 30.10.2009   23.10.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Oznámení o uložení zásilky 205/2009 Ozn. o ulož. písemn. 9.11.2009   9.11.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Oznámení o uložení zásilky 206/2009 Ozn. o ulož. písemn. 9.11.2009   9.11.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Oznámení o uložení zásilky 207/2009 Ozn. o ulož. písemn. 9.11.2009   9.11.2009 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Oznámení o uložení zásilky 208/2009 Ozn. o ulož. písemn. 9.11.2009   9.11.2009 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Přešetření podnětu na znečišťování ovzduší blokovou kotelnou 296/2009 Infomace z radnice Česká inspekce život 4.1.2010   4.1.2010 neregistrovaný (PNG) (39 kB)
Informace VV/2010 Konání Zastupitelstva 26.1.2010   21.1.2010 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS VV/2010 Oznámení 14.5.2010   12.4.2010 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Usnesení VZ VV/2010 Usnes. Zastupitelstva OZ 14.5.2010   18.4.2010 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Oznámení o místě a konání voleb do PS VV/2010 Oznámení 14.5.2010   12.5.2010 neregistrovaný (PNG) (22 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o nařízení ústního jednání ŽP/5540/10 Zprávy KrÚ 18.5.2010   18.5.2010 neregistrovaný (PNG) (40 kB)
Závěrečný účet obce Žichovice Fin/2010 Dokumenty 14.6.2010   14.6.2010 22 dokumentů
Záměr obce na prodej pozemku VV/2010 Záměr obce - majetek OZ 13.7.2010   13.7.2010 neregistrovaný (PNG) (20 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby - "Fotovoltanický systém Žichovice " 75/2010 Územní řízení 23.8.2010   23.8.2010 6 dokumentů
Výzva volby 2010 Oznámení 8.9.2010   8.9.2010 neregistrovaný (PNG) (19 kB)
Informace VV/2010 Konání Zastupitelstva 9.9.2010   8.9.2010 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu 82/2010 Ozn. o ulož. písemn. 17.9.2010   17.9.2010 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu 81/2010 Doruč. veř. vyhl. 17.9.2010   17.9.2010 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Výzva účastníkům řízení VV81/2010 Doruč. veř. vyhl. 8.10.2010   7.10.2010 neregistrovaný (PNG) (21 kB)
Výzva účastníkům řízení VV 82/2010 Ozn. o ulož. písemn. 8.10.2010   7.10.2010 neregistrovaný (PNG) (23 kB)
Výzva účastníkům řízení VV 82/2010 Ozn. o ulož. písemn. 12.10.2010   7.10.2010 neregistrovaný (PNG) (22 kB)
Dražební vyhláška VV/2010 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 12.10.2010   12.10.2010 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - rušení TP Červeňáková 81/2010 Doruč. veř. vyhl. 19.10.2010   19.10.2010 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Veřejná vyhláška - rušení TP - Cejzlarová 82/2010 Ozn. o ulož. písemn. 19.10.2010   19.10.2010 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Informace o konání ustavujícího zasedání OZ VV/2010 Konání Zastupitelstva 3.11.2010   3.11.2010 neregistrovaný (PNG) (26 kB)
Zápis z ustavujícího zasedání OZ VV/2010 Zápisy Zastupitelstva OZ 22.11.2010   15.11.2010 6 dokumentů
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 Fin/2010 Rozp. a hosp. obce 29.11.2010   29.11.2010 2 dokumenty
Informace o konání veřejného zasedání OZ VV/2010 Konání Zastupitelstva OZ 14.12.2010   14.12.2010 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Usnesení VZ zastupitelstva obce VV/2010 Usnes. Zastupitelstva OZ 28.12.2010   28.12.2010 neregistrovaný (PNG) (19 kB)
Daň z nemovitostí rok 2011 VV/2011 Oznámení 3.1.2011   3.1.2011 2 dokumenty
Změna při placení daní VV/2011 Oznámení 3.1.2011   3.1.2011 neregistrovaný (PNG) (23 kB)
Záměr obce na prodej pozemku VV/2011 Záměr obce - majetek 7.1.2011   7.1.2011 neregistrovaný (PNG) (23 kB)
Záměr obce pronajmout nebytové prostory VV/2011 Záměr obce - majetek 7.1.2011   7.1.2011 neregistrovaný (PNG) (24 kB)
Informace VV/2010 Konání Zastupitelstva 21.1.2011   21.1.2011 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Usnesení VZ zastupitelstva obce VV/2011 Usnes. Zastupitelstva OZ 8.2.2011   8.2.2011 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Oznámení o vyhlášení částečné revize KN VV/2011 Oznámení 8.3.2011   5.3.2011 neregistrovaný (PNG) (43 kB)
Oznámení o obnově katastrálního operátu VV/2011 Oznámení 8.3.2011   5.3.2011 neregistrovaný (PNG) (53 kB)
Informace VV/2011 Konání Zastupitelstva 25.3.2011   25.3.2011 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 VV/2010 Dokumenty 12.4.2011   12.4.2011 5 dokumentů
Usnesení VZ OZ ze dne 31.3.2011 VV/2011 Usnes. Zastupitelstva OZ 13.4.2011   10.4.2011 neregistrovaný (PNG) (28 kB)
Závěrečný účet obce Žichovice za rok 2010 Fin/2011 Dokumenty 13.5.2011   13.5.2011 neregistrovaný (PNG) (32 kB)
Závěrečný účet - komentář Fin/2011 Dokumenty 16.5.2011   13.5.2011 2 dokumenty
Informace VV/2011 Konání Zastupitelstva 24.5.2011   24.5.2011 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Vyhlášení konkurzu na funkci ředitele ZŠ VV/2011 Oznámení 6.6.2011   2.6.2011 neregistrovaný (PNG) (30 kB)
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.2 ÚP Obce Žichovice 68/2011 Infomace z radnice 16.6.2011   16.6.2011 neregistrovaný (PNG) (37 kB)
Usnesení zastupitestva VV/2011 Usnes. Zastupitelstva 29.6.2011   11.6.2011 neregistrovaný (PNG) (19 kB)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 2858/11 Oznámení Městský úřad Sušice 17.8.2011   17.8.2011 2 dokumenty
Informace o konání zastupitelstva VV/2011 Konání Zastupitelstva 31.8.2011   18.8.2011  
Veřejná vyhláška - Změna č. 2 územního plánu Obce Žichovice 92/2011 Oznámení 31.8.2011   31.8.2011 4 dokumenty
Rozhodnutí o změně stavby a stavební povolení 129/2011 Stavební řízení Městský úřad Sušice 25.10.2011   25.10.2011 7 dokumentů
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin Zi130/2011 Oznámení 2.11.2011   2.11.2011 neregistrovaný (PNG) (2 kB)
Přerušení dodávky elektřiny VV/2011 Oznámení 7.11.2011   7.11.2011 neregistrovaný (PNG) (2 kB)
Informace k vydávání OP VV/2011 Oznámení 21.11.2011   21.11.2011 neregistrovaný (PNG) (39 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2011 Konání Zastupitelstva 23.11.2011   23.11.2011 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Fin/2011 Dokumenty 5.12.2011   5.12.2011 2 dokumenty
Záměr pronájmu pozemku VV/2011 Záměr obce - majetek 6.12.2011   6.12.2011 neregistrovaný (PNG) (22 kB)
Záměr prodeje pozemku VV/2011 Záměr obce - majetek 6.12.2011   6.12.2011 neregistrovaný (PNG) (20 kB)
Záměr pronájmu VV/2011 Záměr obce - majetek 6.12.2011   6.12.2011 neregistrovaný (PNG) (21 kB)
Oznámení VV/2011 Konání Zastupitelstva 6.12.2011   29.8.2011  
Informace o konání veřejného zasedání OZ VV/2011 Konání Zastupitelstva 13.12.2011   13.12.2011 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Usnesení VV/2011 Usnes. Zastupitelstva 11.1.2012   27.12.2011 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Přerušení dodávky el. energie VV/2012 Oznámení 11.1.2012   11.1.2012 neregistrovaný (PNG) (23 kB)
Sdělení FÚ VV/2012 Oznámení 13.1.2012   13.1.2012 neregistrovaný (PNG) (44 kB)
Oznámení o konání VZ OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 10.2.2012   10.2.2012 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Oznámení o zahájení správního řízení ZI 17/2012 Oznámení 22.2.2012   22.2.2012 neregistrovaný (PNG) (31 kB)
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 21/2012 Oznámení 5.3.2012   5.3.2012 neregistrovaný (PNG) (50 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 19.3.2012   19.3.2012 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Usnesení - dražební vyhláška 19 E240/2011-28 Dražební vyhlášky Okresní soud v Klato 19.3.2012   13.3.2012 2 dokumenty
Záměr prodeje pozemku VV/2012 Záměr obce - majetek 27.3.2012   27.3.2012 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí 2012 VV/2012 Oznámení 29.3.2012   29.3.2012 neregistrovaný (PNG) (48 kB)
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí VV/2012 Oznámení 29.3.2012   29.3.2012 neregistrovaný (PNG) (44 kB)
Informace o konání VZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 26.4.2012   26.4.2012 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Nařízení č. 1/2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov VV/2012 Nař. obce rozš. půs. Městský úřad Sušice 9.5.2012   9.5.2012 3 dokumenty
Vyhlášení platnosti obnoveného OP VV/2012 Oznámení 23.5.2012   23.5.2012 neregistrovaný (PNG) (11 kB)
Závěrečný účet Obce Žichovice za rok 2011 FIn/2012 Rozp. a hosp. obce 23.5.2012   23.5.2012 14 dokumentů
Informace o konání OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 31.5.2012   30.5.2012 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Oznámení záměru prodeje pozemku VV/2012 Záměr obce - majetek 13.6.2012   12.6.2012 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 21.6.2012   21.6.2012 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků VV/2012 Oznámení 7.9.2012   7.9.2012 neregistrovaný (PNG) (5 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 21.9.2012   21.9.2012 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví VV/2012 Hlášení rozhlasu 25.9.2012   25.9.2012 neregistrovaný (PNG) (30 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Pk a Senátu VV/2012 Oznámení 26.9.2012   26.9.2012 neregistrovaný (PNG) (12 kB)
Oznámení o zahájení řízení - Kožnar VV/2012 Oznámení Městský úřad Sušice 27.9.2012   27.9.2012 2 dokumenty
Oznámení zahájení územního řízení a pozvábní k veřejnému ústnímu jednání 80/2012 Územní řízení Městský úřad Sušice 1.10.2012   1.10.2012 2 dokumenty
Výsledky voleb v okrsku Žichovice - Senát VV/2012 Oznámení 14.10.2012   14.10.2012 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Výsledky voleb v okrsku - KZ VV/2012 Oznámení 14.10.2012   14.10.2012 2 dokumenty
Výsledky hlasování v okrsku - 2. kolo voleb do Senátu VV/2012 Oznámení 22.10.2012   20.10.2012 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Stanovení počtu členů volební komise pro volby prezidenta ČR VV/2012 Oznámení 12.11.2012   12.11.2012 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Rozhodnutí - územní rozhodnutí Jan Kožnar 2817/12/VYS/Lu Územní řízení Městský úřad Sušice 13.11.2012   13.11.2012 4 dokumenty
Oznámení o počtu a sídle vplebních okrsků pro volbu prezidenta ČR VV/2012 Oznámení 27.11.2012   27.11.2012 neregistrovaný (PNG) (5 kB)
Návrh rozpočtu Obce Žichovice na rok 2013 Fin/2012 Rozp. a hosp. obce 29.11.2012   29.11.2012 2 dokumenty
Organizace správy daně z nemovitostí od 1.1.2013 VV/2012 Oznámení 30.11.2012   30.11.2012 2 dokumenty
Velké změny v daňové správě od 1.1.2013 VV/2012 Oznámení 30.11.2012   30.11.2012 2 dokumenty
Informace o konání Veřejného zasedání OZ VV/2012 Konání Zastupitelstva 7.12.2012   7.12.2012 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz syst.shromažďován,ísběru,přepravy třídění ,využívání a odstaň VV/2012 Obec. záv. vyhl./nař. 15.12.2012   15.12.2012 5 dokumentů
Informace o době a místě konání 1.kola volby prezidenta ČR VV/2012 Oznámení 21.12.2012   21.12.2012 neregistrovaný (PNG) (9 kB)
Přerušení dodávky elektřiny VV/2013 Oznámení 2.1.2013   2.1.2013 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Informace pro plátce daně z nemovitostí VV/2013 Oznámení 2.1.2013   2.1.2013 neregistrovaný (PNG) (12 kB)
Výsledky hlasování ve volebním okrsku VV/2013 Oznámení 12.1.2013   12.1.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Zahájení územního řízení - kopaná studna a žumpa Jitka Marešová 1/2013 Oznámení Městský úřad Sušice 17.1.2013   17.1.2013 2 dokumenty
Výsledky hlasování v okrsku VV/2013 Oznámení 26.1.2013   26.1.2013 neregistrovaný (PNG) (5 kB)
Závěrečný účet obce za rok 2012 fin/2013 Zprávy 8.2.2013   8.2.2013 6 dokumentů
Informace o konání VZ OZ VV/2013 Konání Zastupitelstva 28.2.2013   28.2.2013 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby -kopaná studna a žumpa pro RD čp. 102 v Žichovicích 17/2013 Územní řízení Městský úřad Sušice 5.3.2013   5.3.2013 3 dokumenty
Veřejná vyhláška- dan z nemovitostí na rok 2013 VV/2013 Oznámení 22.4.2013   22.4.2013 neregistrovaný (PNG) (11 kB)
Informace o přerušení dodávky elektřiny VV/2013 Oznámení 25.4.2013   25.4.2013 neregistrovaný (PNG) (9 kB)
Informace o přerušení dodávky elektřiny VV/2013 Oznámení 9.5.2013   9.5.2013 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Veřejná vyhláška - o návrhu Aktualizace č.1 Zásad úz. rozvoje PK RR/1660/13 Doruč. veř. vyhl. KrÚ 17.5.2013   17.5.2013 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Informace o konání XVII. veřejného zasedání OZ VV/2013 Konání Zastupitelstva 30.5.2013   30.5.2013 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Mimořádná veterinární opatření- varroáza včel 32/2013 Oznámení Městský úřad Sušice 31.5.2013   31.5.2013 3 dokumenty
Záměr pronájmu pozemků VV/2013 Záměr obce - majetek 12.6.2013   12.6.2013 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Informace o přerušení dodávky elektřiny VV/2013 Oznámení 30.7.2013   30.7.2013 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2013 Konání Zastupitelstva 30.8.2013   30.8.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Oznámení o projednání zprávy o uplatňování ÚP Hejná VV/2013 Oznámení Městský úřad Horažďo 9.9.2013   9.9.2013 2 dokumenty
Usnesení OZ VV/2013 Usnes. Zastupitelstva OZ 24.9.2013   10.9.2013 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR VV/2013 Oznámení 24.9.2013   24.9.2013 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do PS Parlamentu ČR VV/2013 Oznámení 24.9.2013   24.9.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR VV/2013 Oznámení 11.10.2013   10.10.2013 neregistrovaný (PNG) (11 kB)
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PK 77/2013 Územní řízení KrÚ 8.11.2013   8.11.2013 2 dokumenty
Ordinační hodiny MUDr. Vycpálek VV/2013 Oznámení 19.11.2013   19.11.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Oznámení o konání VZ OZ VV/2013 Konání Zastupitelstva 29.11.2013   29.11.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 fin/2013 Dokumenty 5.12.2013   5.12.2013 2 dokumenty
Oznámení o konání VZ OZ VV/2013 Konání Zastupitelstva 12.12.2013   12.12.2013 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Projekt CZ.1.04/2 .1.00/03.00015 VV/2013 Infomace z radnice 14.1.2014   14.1.2014 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat VV/2013 Oznámení KVS Plzeň 14.1.2014   14.1.2014 neregistrovaný (PNG) (12 kB)
Návrh zadáním změny č. 3 ÚP Žichovice 14/2014 Dokumenty Městský úřad Sušice 17.2.2014   17.2.2014 4 dokumenty
Oznámení o konání VZ OZ VV/2014 Konání Zastupitelstva 7.3.2014   7.3.2014 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Stanovení minimálního počtu členů OkVk - volby do EP VV/2014 Oznámení 24.3.2014   24.3.2014 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP VV/2014 Oznámení 8.4.2014   8.4.2014 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Konkurz na obsazení funkce ředitele MŠ VV/2014 Oznámení 16.4.2014   16.4.2014 neregistrovaný (PNG) (17 kB)
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Nezdického potoka 35/2014 Dokumenty KrÚ 28.4.2014   28.4.2014 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam VV/2014 Dokumenty 7.5.2014   7.5.2014 neregistrovaný (PNG) (12 kB)
Oznámení o místě konání voleb do EP VV/2014 Oznámení 7.5.2014   7.5.2014 neregistrovaný (PNG) (9 kB)
Závěrečný účet Obce Žichovice za rok 2013 Fin/2014 Dokumenty 12.5.2014   12.5.2014 2 dokumenty
Oznámení o zahájení řízení - ČOV Chovan 886/14/ZPR Oznámení Městský úřad Sušice 28.5.2014   28.5.2014 2 dokumenty
Informace o konání VZ OZ VV/2014 Konání Zastupitelstva 29.5.2014   29.5.2014 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení zápavového území OTAVY ŽP/13386/13 Dokumenty KrÚ 20.6.2014   20.6.2014 4 dokumenty
Oznámení záměru prodeje pozemku VV/2014 Oznámení 24.6.2014   24.6.2014 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Oznámení záměru prodeje pozemku VV/2014 Oznámení 24.6.2014   24.6.2014 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Stanovení počtu podpisů VV/2014 Infomace z radnice 18.7.2014   18.7.2014 dokument PDF (61 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí VV/2014 Oznámení 26.8.2014   26.8.2014 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 50/2012 Oznámení 26.8.2014   9.5.2012  
Informace o konání VZ OZ VV/2014 Konání Zastupitelstva 28.8.2014   28.8.2014 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Usnesení - Odložené podání "Dřevostavba - strážný srub Žichovice" 59/2014 Oznámení Městský úřad Sušice 9.9.2014   9.9.2014 2 dokumenty
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce VV/2014 Oznámení 26.9.2014   25.9.2014 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce VV/2014 Konání Zastupitelstva 27.10.2014   27.10.2014 neregistrovaný (PNG) (16 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2015 FIN/2014 Dokumenty 4.12.2014   3.12.2014 2 dokumenty
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce VV/2014 Konání Zastupitelstva 12.12.2014   12.12.2014 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Usnesení z II. veřejného zasedání OZ VV/2014 Usnes. Zastupitelstva 22.12.2014   22.12.2014 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
VPP- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost VV/2015 Infomace z radnice 20.1.2015   20.1.2015 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Závěrečný účet obce ŽICHOVICE za rok 2014 Fin/2015 Dokumenty 12.2.2015   12.2.2015 2 dokumenty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Fin/2015 Dokumenty 12.2.2015   12.2.2015 4 dokumenty
Dražební vyhláška VV/2015 Dražební vyhlášky 23.2.2015   23.2.2015 4 dokumenty
Návrh změny č. 3 ÚP Žichovice 562/14 Oznámení Městský úřad Sušice 4.3.2015   4.3.2015 neregistrovaný (PNG) (13 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2015 Konání Zastupitelstva 5.3.2015   5.3.2015 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Záměr prodeje pozemku VV/2015 Oznámení 31.3.2015   31.3.2015 neregistrovaný (PNG) (11 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy 26/2015 Oznámení 3.4.2015   3.4.2015 6 dokumentů
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu VV2012 Oznámení 3.4.2015   23.5.2012  
Vyhlášení platnosti obnoveného KO VV/2012 Oznámení 3.4.2015   23.5.2012  
Vyhlášení platnosti obnoveného KO VV/2012 Oznámení 3.4.2015   23.5.2012  
Tisková zpráva - odvod z loterií VV/2015 Oznámení 15.4.2015   15.4.2015 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí VV/2015 Oznámení 28.4.2015   28.4.2015 2 dokumenty
Hromadný předpisný seznam VV/2015 Doruč. veř. vyhl. 29.4.2015   29.4.2015 2 dokumenty
Oznámení o konání VZ OZ VV/2015 Konání Zastupitelstva 3.6.2015   3.6.2015 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Změna jízdního řádu VV/2015 Oznámení 8.6.2015   8.6.2015 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Usnesení VZ OZ dne 11.6.2015 VV/2015 Usnes. Zastupitelstva 29.6.2015   15.6.2015 neregistrovaný (PNG) (10 kB)
Vyhláška VV/2015 Infomace z radnice 20.7.2015   20.7.2015 2 dokumenty
Rušení daňových pokladen - Sušice , Horažďovice VV/2015 Oznámení 5.8.2015   5.8.2015 neregistrovaný (PNG) (14 kB)
Upozornění pro držitele průkazu osob se zdravotním postižením VV/2015 Infomace z radnice 7.8.2015   7.8.2015 neregistrovaný (PNG) (18 kB)
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru VV/2015 Infomace z radnice KrÚ 7.8.2015   7.8.2015 dokument PDF (88 kB)
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru VV/2015 Oznámení KrÚ 18.8.2015   18.8.2015 dokument PDF (73 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2015 Konání Zastupitelstva 27.8.2015   27.8.2015 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Přerušení dodávky elektřiny VV/2015 Oznámení 14.9.2015   14.9.2015 2 dokumenty
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví VV/2015 Oznámení 21.9.2015   21.9.2015 neregistrovaný (PNG) (33 kB)
Usnesení V. veřejného zasedání OZ VV/2015 Usnes. Zastupitelstva 21.9.2015   21.9.2015 neregistrovaný (PNG) (10 kB)
Upozornění ÚP ČR VV/2015 Oznámení 2.11.2015   2.11.2015 dokument PDF (394 kB)
Svoz nebezpečného odpadu VV/2015 Oznámení 4.11.2015   4.11.2015 neregistrovaný (PNG) (6 kB)
Informace k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO VV/2015 Oznámení 11.11.2015   11.11.2015 3 dokumenty
Návrh rozpočtu na rok 2016 Fin/2015 Dokumenty 19.11.2015   19.11.2015 2 dokumenty
Informace o konání VZ OZ VV/2015 Konání Zastupitelstva 26.11.2015   26.11.2015 neregistrovaný (PNG) (7 kB)
Veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 3 ÚP Obce Žichovice 77/2015 Oznámení Městský úřad Sušice 2.12.2015   5.11.2015 neregistrovaný (PNG) (15 kB)
Seminář - kotlíkové dotace VV/2015 Oznámení Městský úřad Sušice 3.12.2015   3.12.2015 dokument PDF (323 kB)
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 155/2016-MZE-15120 Oznámení Ministerstvo zeměděl 13.1.2016   13.1.2016 3 dokumenty
Daňová přiznání k dani nemovitých věcí VV/2016 Oznámení 13.1.2016   13.1.2016 2 dokumenty
Vypínání el.energie VV/2016 Oznámení 25.2.2016   25.2.2016 2 dokumenty
Informace o konání VZ OZ VV/2016 Konání Zastupitelstva 25.2.2016   25.2.2016 neregistrovaný (PNG) (8 kB)
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo úředníka OÚ Žichovice VV/2016 Oznámení 7.3.2016   7.3.2016 2 dokumenty
Změna č.3 ÚP Obce Žichovice VV/2006 Oznámení 23.3.2016   23.3.2016 dokument PDF (119 kB)
akce " Rozbor pitné vody " VV/2016 Oznámení 30.3.2016   30.3.2016 dokument PDF (95 kB)
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 VV/2016 Oznámení 3.5.2016   3.5.2016 dokument PDF (66 kB)
Oznámení o konání veřejného zasedání OZ VV/2016 Konání Zastupitelstva 26.5.2016   26.5.2016 dokument PDF (72 kB)
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy VV/2016 Infomace z radnice 1.6.2016   1.6.2016 neregistrovaný (DOCX) (11 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 VV/2016 Dokumenty 2.6.2016   2.6.2016 dokument PDF (1,5 MB)
Závěrečný účet obce za rok 2015 VV/2016 Dokumenty 2.6.2016   2.6.2016 neregistrovaný (.PDF) (63 kB)
Záměr pronájmu pozemku VV/2016 Záměr obce - majetek 6.6.2016   6.6.2016 dokument PDF (27 kB)
Usnesení VIII. VZ OZ VV/2016 Usnes. Zastupitelstva 15.6.2016   15.6.2016 dokument PDF (33 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2016 Konání Zastupitelstva 15.6.2016   15.6.2016 dokument PDF (226 kB)
Usnesení IX. veřejného zasedání OZ VV/2016 Usnes. Zastupitelstva 1.7.2016   1.7.2016 dokument PDF (27 kB)
Záměr pronájmu pozemku VV/2016 Oznámení 11.7.2016   11.7.2016 dokument PDF (27 kB)
Stanovení počtu členů Ok.VK VV/2016 Infomace z radnice 8.8.2016   8.8.2016 dokument PDF (201 kB)
Dočasná změna otevírací doby - POŠTA Žichovice VV/2016 Oznámení 22.8.2016   22.8.2016 2 dokumenty
Stanovení počtu volebních okrsků VV/2016 Oznámení 23.8.2016   23.8.2016 dokument PDF (236 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2016 Konání Zastupitelstva 25.8.2016   25.8.2016 dokument PDF (266 kB)
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu VV/2016 Infomace z radnice 25.8.2016   25.8.2016 dokument PDF (234 kB)
Usnesení X. VZ OZ VV/2016 Usnes. Zastupitelstva 6.9.2016   6.9.2016 dokument PDF (202 kB)
Upozornění - odstranění a okleštění strpmoví VV/2016 Oznámení 12.9.2016   12.9.2016 dokument PDF (650 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do KZ VV/2016 Oznámení 23.9.2016   22.9.2016 dokument PDF (287 kB)
Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší VV/2016 Oznámení 6.10.2016   6.10.2016 dokument PDF (673 kB)
Výběrové řízení na pozici strážníka městské policie VV/2016 Oznámení 12.10.2016   12.10.2016 dokument PDF (51 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2016 Konání Zastupitelstva 16.11.2016   16.11.2016 dokument PDF (326 kB)
Usnesení VZ OZ VV/2016 Usnes. Zastupitelstva 30.11.2016   30.11.2016 neregistrovaný (_PDF) (82 kB)
Informace pro vlastníky lesa VV/2016 Infomace z radnice Městský úřad Sušice 30.11.2016   30.11.2016 dokument PDF (116 kB)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 VV/2016 Dokumenty 1.12.2016   1.12.2016 dokument PDF (86 kB)
Jednání o návrhu ÚP Nezamyslice /2016 Oznámení Městský úřad Sušice 12.12.2016   12.12.2016 dokument PDF (84 kB)
Usnesení OZ VZ VV/2016 Usnes. Zastupitelstva OZ 20.12.2016   20.12.2016 dokument PDF (75 kB)
Záměr prodeje výsuvného žebříku VV/2017 Záměr obce - majetek 11.1.2017   11.1.2017 dokument PDF (315 kB)
Přerušení dodávky elektřiny VV/2017 Oznámení 24.1.2017   24.1.2017 dokument PDF (304 kB)
Přerušení dodávky el. energie VV/2017 Oznámení 10.2.2017   10.2.2017 dokument PDF (281 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2017 Konání Zastupitelstva 1.3.2017   1.3.2017 dokument PDF (34 kB)
Usnesení OZ VV/2017 Usnes. Zastupitelstva OZ 22.3.2017   22.3.2017 dokument PDF (280 kB)
Záměr pronájmu pozemku VV/2017 Oznámení 22.3.2017   22.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Změna provozní doby -POŠTA Žichovice VV/2017 Oznámení 30.3.2017   30.3.2017 dokument PDF (39 kB)
Změna provozní doby - POŠTA Žichovice VV/2017 Oznámení 30.3.2017   30.3.2017 dokument PDF (40 kB)
Rozpočtové opatření č.1 Fin/2017 Dokumenty 31.3.2017   31.3.2017 dokument PDF (313 kB)
Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 VV/2017 Oznámení 25.4.2017   25.4.2017 dokument PDF (205 kB)
Konkurz na ředitele ZŠ Hartmanice VV/2017 Oznámení 26.4.2017   26.4.2017 dokument PDF (491 kB)
Veřejná vyhláška VV/201 Oznámení 27.4.2017   27.4.2017 dokument PDF (66 kB)
Nebezpečný odpad VV/2017 Oznámení 4.5.2017   4.5.2017 dokument PDF (261 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Fin 2017 Dokumenty 9.5.2017   9.5.2017 dokument PDF (439 kB)
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 ZÚR PK 114/2017 Dokumenty KrÚ 15.5.2017   15.5.2017 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu obce Žichovice Fin/2017 Dokumenty 17.5.2017   17.5.2017 neregistrovaný (ODT) (24 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Žichovice Fin/2017 Dokumenty 17.5.2017   17.5.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Účetní závěrka obce za rok 2016 Fin/2017 Dokumenty 17.5.2017   17.5.2017 6 dokumentů
Informace o konání VZ OZ VV/2017 Konání Zastupitelstva 24.5.2017   24.5.2017 dokument PDF (269 kB)
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 ZÚR PK VV/114/2017 Dokumenty KrÚ 12.6.2017   15.5.2017  
Nařízení č.1/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1917/17/ZPR/Kol Obec. záv. vyhl./nař. Městský úřad Sušice 12.6.2017   8.6.2017 dokument PDF (1,8 MB)
Usnesení OZ - VZ 1.6.2017 VV/2017 Usnes. Zastupitelstva 12.6.2017   8.6.2017 dokument PDF (512 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2017 Konání Zastupitelstva 20.7.2017   20.7.2017 dokument PDF (214 kB)
Inzerát VV/2017 Oznámení Městský úřad Sušice 31.7.2017   31.7.2017 dokument PDF (65 kB)
Usnesení VZ OZ 27.7.2017 VV 2017 Usnes. Zastupitelstva 31.7.2017   31.7.2017 dokument PDF (221 kB)
Oznámení VV/2017 Infomace z radnice 17.8.2017   17.8.2017 dokument PDF (429 kB)
Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým VV/2017 Oznámení KrÚ 31.8.2017   31.8.2017 4 dokumenty
Svoz nebezpečného odpadu VV/2017 Infomace z radnice 4.9.2017   4.9.2017 dokument PDF (246 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků do PS parlamentu ČR VV/2017 Oznámení 4.9.2017   4.9.2017 dokument PDF (261 kB)
Návrh opatření obecné povahy VV/2017 Dokumenty Ministerstvo zeměděl 15.9.2017   15.9.2017 dokument PDF (223 kB)
První zasedání Ok.VK VV/2017 Oznámení 25.9.2017   25.9.2017 dokument PDF (286 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do PS VV/2017 Oznámení 5.10.2017   5.10.2017 dokument PDF (358 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2017 Konání Zastupitelstva 5.10.2017   5.10.2017 dokument PDF (282 kB)
Výběrové řízení VV/2017 Oznámení Městský úřad Sušice 9.10.2017   9.10.2017 dokument PDF (494 kB)
Usnesení XVI. VZ OZ VV/2017 Usnes. Zastupitelstva 17.10.2017   17.10.2017 dokument PDF (482 kB)
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor VV/ Oznámení 17.10.2017   17.10.2017 dokument PDF (712 kB)
Oznámení o záměru pronájmu pozemku VV/ Oznámení 17.10.2017   17.10.2017 dokument PDF (236 kB)
Opatření obecné povahy VV/2017 Dokumenty Ministerstvo zeměděl 8.11.2017   8.11.2017 dokument PDF (274 kB)
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Nezamyslice VV/2017 Oznámení Městský úřad Sušice 20.11.2017   20.11.2017 dokument PDF (465 kB)
Návrh rozpočtu MŠ Žichovice Fin 248/2017 Dokumenty 21.11.2017   21.11.2017 dokument PDF (337 kB)
Návrh rozpočtu ZŠ Žichovice fin 246/2017 Dokumenty 21.11.2017   21.11.2017 dokument PDF (432 kB)
Návrh střednědobého výhledu ZŠ 247/2017 Dokumenty 21.11.2017   21.11.2017 dokument PDF (284 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků VV/2017 Oznámení 28.11.2017   28.11.2017 dokument PDF (286 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 Fin/2017 Dokumenty 29.11.2017   29.11.2017 dokument PDF (91 kB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR VV/2017 Oznámení 15.12.2017   15.12.2017 dokument PDF (336 kB)
Pozvánka na první zasedání okrskévé volební komise VV/2017 Oznámení 15.12.2017   15.12.2017 dokument PDF (277 kB)
Usnesení VZ OZ VV/2017 Usnes. Zastupitelstva 20.12.2017   20.12.2017 dokument PDF (29 kB)
Rozpočtové opatření Fin/2017 Dokumenty 10.1.2018   15.12.2017 dokument PDF (83 kB)
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR VV/2018 Oznámení 15.1.2018   15.1.2018 dokument PDF (329 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 18.1.2018   18.1.2018 neregistrovaný (ODT) (66 kB)
Usnesení VZ OZ VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 30.1.2018   30.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Veřejná vyhláška č.j. PK-RR/662/18 č.j.48/2018 Územní řízení KrÚ 6.2.2018   6.2.2018 dokument PDF (573 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 VV/2018 Dokumenty 14.2.2018   14.2.2018 neregistrovaný (ODT) (26 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 VV/2018 Dokumenty 14.2.2018   14.2.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 74/2018 Oznámení KrÚ 8.3.2018   8.3.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 22.3.2018   22.3.2018 dokument PDF (75 kB)
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územ. rozvoje PK 86/2018 Oznámení KrÚ 23.3.2018   23.3.2018 dokument PDF (702 kB)
Závěrečný účet obce za rok 2017 Fin/2018 Dokumenty 4.4.2018   4.4.2018 dokument PDF (93 kB)
Rozpočtové opatření 1/2018 Fin /2018 Infomace z radnice 5.4.2018   5.4.2018 dokument PDF (44 kB)
Usnesení VZ OZ - oprava VV/2018 Usnes. Zastupitelstva 10.4.2018   10.4.2018 dokument PDF (449 kB)
Oznámení o zamýšleném převodu 99/2018 Oznámení Pozemkový fond 11.4.2018   11.4.2018 dokument PDF (362 kB)
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018 116/2018 Oznámení 26.4.2018   26.4.2018 dokument PDF (311 kB)
Opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP VV/2018 Dokumenty 15.6.2018   15.6.2018 dokument PDF (444 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 21.6.2018   21.6.2018 dokument PDF (333 kB)
Stanovení počtu podpisů na petice k podpoře kandidatury NK a SNK pro volby do OZ VV/2018 Infomace z radnice 27.6.2018   27.6.2018 dokument MS Word (48 kB)
Usnesení XX. VZ OZ VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 9.7.2018   9.7.2018 dokument PDF (671 kB)
OZV 1/2018 VV/2018 Obec. záv. vyhl./nař. 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (0,9 MB)
OZV 2/2018 VV/2018 Obec. záv. vyhl./nař. 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (0,8 MB)
OZV 3/2018 VV/2018 Obec. záv. vyhl./nař. 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (399 kB)
OZV 4/2018 VV/2018 Obec. záv. vyhl./nař. 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (249 kB)
OZV 5/2018 VV/2018 Obec. záv. vyhl./nař. 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (412 kB)
Stanovení počtu členů nově voleného ZO VV/2018 Oznámení 11.7.2018   11.7.2018 dokument PDF (270 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 11.7.2018   11.7.2018 dokument PDF (237 kB)
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu VV/2018 Infomace z radnice 24.7.2018   24.7.2018 dokument PDF (436 kB)
Usnesení z XXI. VZ OZ VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 24.7.2018   24.7.2018 dokument PDF (228 kB)
Stanovení minimálního počtu členů Okvk VV/2018 Oznámení 6.8.2018   6.8.2018 dokument PDF (254 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků do zastupitelstev obcí VV/2018 Oznámení 21.8.2018   21.8.2018 dokument PDF (285 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků do Senátu Parlamentu ČR VV/2018 Oznámení 21.8.2018   21.8.2018 dokument PDF (308 kB)
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK 227/2018 Oznámení KrÚ 31.8.2018   31.8.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise VV/2018 Oznámení 11.9.2018   11.9.2018 dokument PDF (292 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 14.9.2018   14.9.2018 dokument PDF (271 kB)
Oznámení o době místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky VV/2018 Oznámení 14.9.2018   14.9.2018 dokument PDF (444 kB)
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK 241/2018 Oznámení KrÚ 17.9.2018   17.9.2018 dokument PDF (571 kB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů VV/2018 Oznámení 20.9.2018   20.9.2018 dokument PDF (679 kB)
Metodické informace k nařízením ÚKZÚZ, kterými se dočasně povoluje použití Vaztak Les a Vaztak Active neprof. uživateli. 246/2018 Oznámení Ministerstvo zeměděl 26.9.2018   26.9.2018 dokument PDF (590 kB)
Usnesení z XXII. VZ OZ VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 27.9.2018   27.9.2018 dokument PDF (248 kB)
Rozpočtové opatření 3/2018 Fin/2018 Infomace z radnice 4.10.2018   4.10.2018 dokument PDF (39 kB)
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Žichovice VV/2018 Konání Zastupitelstva 23.10.2018   23.10.2018 dokument PDF (338 kB)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žichovice konaného 31.10.2018 VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 5.11.2018   5.11.2018 dokument PDF (360 kB)
Návrh rozpočtu ZŠ Žichovice pro rok 2019 289/2018 Dokumenty 7.11.2018   7.11.2018 dokument PDF (241 kB)
Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 289/2018 Dokumenty 7.11.2018   7.11.2018 dokument PDF (277 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2019 Fin/2018 Dokumenty 21.11.2018   21.11.2018 dokument PDF (202 kB)
Činnosti v ochraně lesa v nadcházejícím období a hlediska pro určování kalamitních stavů hmyzích škudců 310/2018 Oznámení KrÚ 26.11.2018   26.11.2018 2 dokumenty
Návrh rozpočtu MŠ Žichovice na rok 2019 311/2018 Dokumenty 26.11.2018   26.11.2018 dokument PDF (276 kB)
Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021 312/20018 Dokumenty 26.11.2018   26.11.2018 dokument PDF (255 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2018 - 2022 Fin/2018 Dokumenty 28.11.2018   28.11.2018 dokument PDF (464 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 5.12.2018   5.12.2018 dokument PDF (341 kB)
Usnesení z VZ OZ VV/2018 Usnes. Zastupitelstva OZ 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (389 kB)
Rozpočet obce Žichovice na rok 2019 fin/2018 Dokumenty 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o konání VZ OZ VV/2018 Konání Zastupitelstva 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (259 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2018 - 2022 VV/2018 Dokumenty OZ 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (458 kB)
Nabídka práce na pozici knihovník/knihovnice VV/2018 Oznámení 21.12.2018   21.12.2018 dokument PDF (594 kB)
Usnesení II. VZ OZ VV/2019 Usnes. Zastupitelstva OZ 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (292 kB)
Zřizovací listina Obecní knihovny v Žichoicích VV/2019 Dokumenty OZ 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (126 kB)
Tisková zpráva finanční správy VV/2019 Oznámení 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK 5/2019 Oznámení KrÚ 10.1.2019   10.1.2019 dokument PDF (589 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2019 Konání Zastupitelstva 17.1.2019   17.1.2019 dokument PDF (288 kB)
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 1 územního plánu Čímice 21/2019 Oznámení 28.1.2019   28.1.2019 dokument PDF (428 kB)
Usnesení z VZ OZ 24. 1 .2019 VV/2019 Usnes. Zastupitelstva OZ 1.2.2019   1.2.2019 dokument PDF (263 kB)
Záměr pronájmu pozemku VV/2019 Oznámení 1.2.2019   1.2.2019 dokument PDF (227 kB)
Platba nájmu hrobového místa na hřbitově v Nezamyslicích na období 2019 - 2028 VV/2019 Oznámení 6.2.2019   6.2.2019 dokument PDF (384 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Žichovice za rok 2018 VV/2019 Dokumenty 4.3.2019   4.3.2019 dokument PDF (0,7 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Žichovice za rok 2018 VV/2019 Dokumenty 4.3.2019   4.3.2019 dokument PDF (1,5 MB)
Stanovení minimálního počtu OVK VV/2019 Oznámení 25.3.2019   25.3.2019 dokument PDF (293 kB)
Sběrná místa pro bioodpad VV/2019 Oznámení 4.4.2019   4.4.2019 dokument PDF (74 kB)
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 100/2019/ŽI Oznámení Ministerstvo zeměděl 10.4.2019   10.4.2019 dokument PDF (1,5 MB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Žichovice VV/2019 Oznámení 10.4.2019   10.4.2019 dokument PDF (250 kB)
Informace o konání VZ OZ VV/2019 Konání Zastupitelstva 10.4.2019   10.4.2019 dokument PDF (435 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.